de Budget Specialist Amsterdam
Home | de Budget SpecialistContact | de Budget Specialist
Budgetbeheer | de Budget SpecialistBudgetcoaching | de Budget SpecialistDownload formulieren | de Budget Specialistde Budget SpecialistTarieven | de Budget Specialist
 

Tarieven

De kosten van bewindvoering wordt door de rechter bij het uitspreken van het bewind vastgesteld en deze worden jaarlijks geïndexeerd. De door de rechter vastgestelde tarieven zijn gebaseerd op het lidmaatschap van de branchevereniging. Onderstaande tarieven zijn inclusief 21% BTW.
 
 Tarief soort Jaarbedrag Maandbedrag Jaarbedrag incl Maandbedrag incl
 Een persoon        
 Standaard bewind € 1.105,00 € 92,08 € 1.337,05 € 111,42
 Schuldenbewind € 1.430,00 € 119,17 € 1.730,30 € 144,19
 Intake € 520,00   € 629,20  
 Verkoop of ontruiming € 325,00   € 393,25  
 PGB € 487,50   € 589,88  
 Eindrekening € 195,00   € 235,95  
 Meerpersoons        
 Standaard bewind € 1.326,00 € 110,05 € 1.604,46 € 133,71
 Schuldenbewind € 1.521,00 € 126,75 € 1.840,41 € 153,37
 Schuldenbewind 2x € 1.716,00 € 143,00 € 2.076,36 € 173,03
 Intake € 624,00   € 755,04  
 Verkoop of ontruiming € 325,00   € 393,25  
 PGB € 487,50   € 589,88  
 Eindrekening € 234,00   € 283,14  
         
 Intake budgetbeheer € 390,00      
 Vermogen > 1 mljn 0,75%      
 
Naast deze tarieven van bewindvoering betaalt u eenmalig griffierechten van € 77,- aan de rechtbank voor de zitting die plaats zal vinden naar aanleiding van het verzoek tot onderbewindstelling. De tarieven worden jaarlijks opnieuw bekeken en vastgesteld.

De landelijke tarieven van het LOVCK zijn berekend op basis van 16 werkzame uren per jaar. Als blijkt dat er meer werkzaamheden moeten worden verricht, dan zal de bewindvoerder vooraf toestemming vragen aan de kantonrechter om extra uren met een aangepast uurtarief in rekening te mogen brengen.

Voor de intakevergoeding wordt het beheer opgestart en zullen er een aantal zaken in kaart worden gebracht en aangevraagd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen, het aanvragen van uitkeringen en vrijstellingen van betalingen, het openen van bankrekeningen en het aanschrijven van instanties.
 
Bijzondere Bijstand
Indien je een inkomen van maximaal 110% van het bijstandsniveau hebt dan worden de kosten mogelijk vergoed door de bijzondere bijstand van de gemeente waar je bent ingeschreven. DBS bewindvoering vraagt deze bijstand voor je aan.

PGB (persoonsgebonden budget) beheer bedraagt het tarief per maand € 41,95.
Dit tarief is gebaseerd op 7,5 werkzame uren per jaar.

 

DBS bewindvoering

Postbus 92075
1090 AB Amsterdam

T. 020 223 6760
E. info@dbsbewindvoering.nl

Telefonisch spreekuur is op maandag t/m donderdag van 10.00 - 12.00 uur
 

Volwaardig lid van de NBPB

Aspirant lid van de NBPB
 
Copyright 2012 -  DBS bewindvoering - All rights reserved.